1890online.no

1890online.no er ikke lenger tilgjengelig her. I stedet kan du prøve 1890.no.

Står personvernet på spill?

Informasjonsteknologien har åpnet nye muligheter på veldig mange måter. Med ett er det blitt veldig lett å dele informasjon som tidligere var veldig vanskelig å få tak i. Det har også blitt lett å samle og distribuere mer eller mindre relevant informasjon om enkeltpersoner på en måte som mange vil mene kan komme til å krenke personvernet.

Du kan også finne kasinospill på Spillboden.com

Tidligere hadde man telefonkatalogen. Det var en stor papirbasert katalog som gjenga telefonnummer og adresse til alle telefonabonnenter. Innimellom også tittel dersom vedkommende selv oppgav det. Alt var sortert etter abonnentens etternavn og der etternavnene var like på fornavn. Det var altså lett å finne adresse og telefonnummer til en person, men å finne ut hvem som bodde på en viss adresse eller innehadde et visst telefonnummer var en nesten håpløs oppgave.

I dag er dette snudd helt på hode ettersom en rekke ulike nettsteder samler inn disse opplysningene om såvel privatpersoner og firmaer og gjør alt søkbart. Å finne ut hvem det er som har et visst telefonnummer er i dag den enkleste sak i verden. Likeledes hvem det er som bor på ulike adresser. Hvorvidt dette er et fremskritt eller ikke kan sikkert diskuteres, men man kan neppe si at det truer personvernet.

Nettstedene kan imidlertid også samle inn og distribuere andre opplysninger som mange vil oppfatte som mer private. Søker man på et navn så får man for eksempel ofte opp vedkommendes fødselsdato og hvem hun eller han bor sammen med. Nå som skattelistene er offentlige kan man også få info om inntekts- og skatteforhold. Siden den offentlige aksjeboken også er blitt offentlig kan man dessuten får opp info aksjeinnehav, børsnotert som ikke-noterte. Og da kan man med god grunn begynne å diskutere om personvernet står på spill.